Tydzień Pomocy Ofiarom Pokrzywdzonym Przestępstwem - Aktualności - KPP Augustów

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Tydzień Pomocy Ofiarom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Data publikacji 21.02.2013

W dniach od 25 lutego, do 2 marca 2013 roku w Polsce będzie obchodzony „Tydzień Pomocy Ofiarom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. Zainteresowani będą mogli skorzystać z bezpłatnych porad oraz wziąć udział w forum dyskusyjnym dotyczącym praw osób pokrzywdzonych przestępstwem.

Świadkowie oraz osoby pokrzywdzone przestępstwem każdego dnia mają możliwość uzyskania pomocy - informacji o swoich prawach, obowiązkach, procedurach i etapach postępowania prawnego oraz instytucjach pomocowych. Jest ona udzielana przez jednostki Policji, prokuratury, sądy ale także inne instytucje pomocowe – pomoc społeczną, komisje rozwiązywania problemów alkoholowych, organizacje pozarządowe.

W tym okresie osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły skorzystać z bezpłatnych porad i informacji udzielanych przez prawników, psychologów oraz przedstawicieli w/w instytucji. Lista Ośrodków i adresy znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości: www.ms.gov.pl oraz na stronie www.pokrzywdzeni.gov.pl

Od poniedziałku do piątku w godzinach 12.00 – 14.00 na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku zostanie uruchomione internetowe forum dyskusyjne dotyczące praw osób pokrzywdzonych przestępstwem.

W ramach Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw, w Komendzie Powiatowej Policji w Augustowie przy ulicy Brzostowskiego 6, w dniach od 25 lutego, do 2 marca zostanie uruchomiony punkt konsultacyjny. Interesanci będą przyjmowani w pokoju nr 201. Dyżur będzie pełniony przez Naczelnika Wydziału Kryminalnego asp. Roberta Charko, w godz. 7.30 – 15.30.

*wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji - www.augustow.policja.gov.pl