Działania „Bezpieczne Miasto” - Aktualności - KPP Augustów

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Działania „Bezpieczne Miasto”

Data publikacji 12.04.2013

Wczoraj rozpoczął się cykl spotkań z przedszkolakami i uczniami szkół, w ramach działań „Bezpieczne Miasto”. Podczas wizyt zaproszeni goście rozmawiają o bezpieczeństwie w ruchu drogowym oraz wręczają elementy odblaskowe i pomoce dydaktyczne służące do wykorzystania podczas zajęć z wychowania komunikacyjnego. Działania są pierwszym etapem obchodów Europejskiego Dnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

W Augustowie rozpoczęły się działania „Bezpieczne Miasto”. Do udziału czynnie włączyli się augustowscy Policjanci oraz ratownicy WOPR. Przedsięwzięcie, którego inicjatorem są Augustowskie Placówki Kultury oraz samorząd miasta Augustów skierowane jest do dzieci przedszkolnych oraz uczniów szkół w mieście. Założeniem działań jest poprawa bezpieczeństwa pieszych uczestników ruchu drogowego. Pierwszym etapem przedsięwzięcia jest rozpoczęty od wczoraj cykl spotkań z uczniami szkół i przedszkoli. W wizytach udział biorą władze miasta, przedstawiciele Augustowskich Placówek Kultury, Kierownictwo Wydziału Oświaty, Policjanci oraz ratownicy WOPR. W czasie spotkań goście poruszają tematykę związaną z bezpieczeństwem w ruchu drogowym, a ratownicy WOPR mówią o bezpiecznym zachowaniu nad wodą. W czasie prelekcji Policjanci informują dzieci o tym, jak ważne dla ich bezpieczeństwa jest noszenie elementów odblaskowych. Podczas spotkań kierownictwo oświaty przekazuje odwiedzanym placówkom „Magiczne tuby”. Dzięki temu urządzeniu dzieci same mogą zauważyć różnice pomiędzy osobą wyposażoną w elementy odblaskowe i bez nich. Tuba pozwala spojrzeć oczami kierowcy na użytkowników dróg poruszających się po drodze o zmierzchu i uzmysłowić znaczenie oraz konieczność używania odblasków. Na zakończenie spotkań przedstawiciele Placówek Kultury przekazują uczniom elementy odblaskowe. Kolejnym etapem działań będą obchody Europejskiego Dnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, w ramach Drugiego Światowego Tygodnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ONZ. Tematem przewodnim tegorocznych obchodów jest „Bezpieczeństwo pieszych – niechronieni uczestnicy ruchu drogowego w miastach”.

* wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji – http://www.augustow.policja.gov.pl