Trwa szósty tydzień działań „Bezpieczna Droga do Szkoły” - Aktualności - KPP Augustów

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Trwa szósty tydzień działań „Bezpieczna Droga do Szkoły”

Data publikacji 08.10.2013

Kontrole autobusów przewożących dzieci, monitorowanie ciągów komunikacyjnych, którymi przemieszczają się dzieci i młodzież szkolna, a także spotkania z uczniami i prelekcje o bezpieczeństwie, to wybrane elementy działań „Bezpieczna Droga do Szkoły” realizowanych przez augustowskich policjantów.

Trwa szósty tydzień działań „Bezpieczna droga do szkoły”. W ramach ich realizacji funkcjonariusze w sposób szczególny dbają o bezpieczeństwo najmłodszych w rejonach szkół oraz patrolują ciągi komunikacyjne, którymi dzieci i młodzież przemierza codzienną drogę do szkoły. W trosce o bezpieczeństwo dojeżdżających autobusami, mundurowi prowadzą kontrole pojazdów przewożących dzieci, sprawdzają ich stan techniczny oraz stan trzeźwości kierowców. Dotychczas przeprowadzono ponad 20 kontroli, podczas których nie stwierdzono poważniejszych nieprawidłowości. Policjanci pełniący służbę na drogach baczniej zwracają uwagę na prawidłowe przewożenie dzieci w pojazdach. Jednym z elementów działań są również spotkania z uczniami szkół powiatu augustowskiego. W trakcie przeprowadzonych już ponad 30 spotkaniach mundurowi omawiali z uczniami podstawowe zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym, radzili jak unikać niebezpieczeństw, na które narażeni są uczniowie pokonujący codzienną drogę do szkoły i domu oraz przypominali najmłodszym o obowiązku noszenia przez dzieci elementów odblaskowych podczas poruszania się poza terenem zabudowanym po zmierzchu.

* wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji – http://www.augustow.policja.gov.pl