Europejski Dzień Walki z Hadlem Ludźmi - Aktualności - KPP Augustów

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Europejski Dzień Walki z Hadlem Ludźmi

Data publikacji 17.10.2013

18 października obchodzimy Europejski Dzień Walki z Handlem Ludźmi. Policja wspólnie z partnerami prowadzi kampanię informacyjną przeciwko handlowi ludźmi, pod nazwą "Nie ufaj bezGRANICznie", pod hasłem "Kto o Tobie decyduje".

Otwarcie zagranicznych rynków pracy przed obywatelami polskimi przyczyniło się do wzrostu liczby ofert legalnej pracy za granicą. Jednocześnie, atrakcyjne perspektywy tego typu zatrudnienia sprzyjają aktywności wielu nieuczciwych pośredników na rynku pracy. Położenie geograficzne powoduje, iż Polska jest krajem tranzytowym i docelowym ofiar handlu ludźmi. Najczęściej zjawisko to utożsamiane jest wyłącznie z handlem kobietami do prostytucji. W rzeczywistości handel ludźmi to także przymus do pracy, żebractwa, kradzieży, nielegalne adopcje, czy handel narządami. Skuteczne zapobieganie tej kategorii przestępstwom wiąże się z prowadzeniem działań o charakterze kryminalnym oraz równoległym wdrażaniem działań profilaktycznych skierowanych do społeczeństwa, w zakresie umiejętności bezpiecznego poszukiwania ofert pracy za granicą.

Dostrzegając wagę problemu, Policja wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego i Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Białymstoku prowadzi kampanię informacyjną przeciwko handlowi ludźmi „Nie ufaj bezGRANICznie” pod hasłem „Kto o Tobie decyduje”. Celem działań jest uświadomienie społeczeństwu, że problem handlu ludźmi może dotyczyć każdego, a najskuteczniejszą profilaktyką jest wzmożona czujność, która wynika z posiadanej wiedzy. Aby ułatwić Państwu aktywny udział w przedsięwzięciu, poniżej udostępniamy materiały opracowane w ramach kampanii oraz dodatkowe informacje dotyczące powyższej problematyki. Mamy nadzieję, że dotrą one do jak najszerszego grona odbiorców.

Przypominamy, że na witrynach jednostek Policji województwa podlaskiego widnieją banery o nazwie: „HANDEL LUDŹMI POWIADOM POLICJĘ” Pod którymi znajdują się elektroniczne formularze powiadomienia o przestępstwie związanym z handlem ludźmi. W razie potrzeby wystarczy go wypełnić i wysłać.

1. Jeśli myślisz o pracy za granicą

2. Zanim wyjedziesz

3. Za granicą

4. Handel dziećmi

5. Organizacje świadczące pomoc ofiarom handlu ludźmi


6. Zgłoś przestępstwo handlu ludźmi

* wykorzystując zawarte na stronie treści, proszę powoływać się na źródło informacji: www.augustow.policja.gov.pl