Nowe legitymacje policyjne - Aktualności - KPP Augustów

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nowe legitymacje policyjne

Data publikacji 02.01.2012

Od 1 stycznia 2012 roku obowiązują nowe wzory legitymacji policyjnych. Wyglądem przypominają te dotychczas używane, mają jednak więcej zabezpieczeń. Policjanci będą się nimi posługiwać przez trzy kolejne lata.

Już od wczoraj polscy policjanci używają nowych legitymacji służbowych. Będą się nimi posługiwać do końca 2014 roku. Posiadane przez funkcjonariuszy dokumenty straciły ważność z końcem 2011 roku.

Nowe dokumenty są zbliżone wyglądem do tych, które obowiązywały dotychczas. Mają formę karty wykonanej z wielowarstwowego poliwęglanu o formacie zbliżonym do kart płatniczych czy dowodów osobistych. Posiadają beżowo-niebieskie tło z widocznymi powtarzającymi się napisami POLICJA.

W części awersowej obok zdjęcia funkcjonariusza znajduje się godło państwowe, nazwa miejsca pełnienia służby oraz gwiazda policyjna. Poniżej gwiazdy zapisana jest data ważności – 31.12.2014. Pod zdjęciem policjanta umieszczone są jego numer identyfikacyjny, imię i nazwisko oraz stopień.

Rewersowa strona legitymacji posiada duży złoty napis POLICJA, wizerunek twarzy policjanta oraz numer legitymacji. Beżowo-niebieskie tło znajduje się tylko po prawej stronie.

Zastosowane zabezpieczenia, takie jak hologram, farba zmienna optycznie czy druk wypukły, chronią nowe legitymacje służbowe policjantów przed podrobieniem i przerobieniem.

źródło - Komenda Główna Policji


* wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji – http://www.augustow.policja.gov.pl