Bezpieczne ferie w Gminie Bargłów Kościelny - Aktualności - KPP Augustów

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Bezpieczne ferie w Gminie Bargłów Kościelny

Data publikacji 25.01.2012

W ramach działań „Bezpieczne Ferie” augustowscy policjanci wspólnie z przedstawicielami KRUS i PIP spotkali się z dziećmi z terenu gminy Bargłów Kościelny.

Dzisiaj policjanci wspólnie z przedstawicielami Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i Państwowej Inspekcji Pracy spotkali się z dziećmi korzystającymi z wypoczynku zorganizowanego przez Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym. Podczas spotkania dzieci wysłuchały prelekcji o podstawowych zasadach bezpieczeństwa podczas zimowego wypoczynku oraz zagrożeniach jakie mogą na nie czyhać podczas zabaw na śniegu i na zamarzniętych akwenach wodnych. Policjanci powtórzyli również podstawowe zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz przypomnieli o obowiązku noszenia przez dzieci elementów odblaskowych poza terenem zabudowanym. Przedstawicielki instytucji współpracujących z Policją omówiły zagrożenia z którymi najmłodsi mogą się spotkać podczas pomocy rodzicom w pracy przy gospodarstwie rolnym oraz radziły jak ich unikać. Na zakończenie uczestnicy spotkania otrzymali upominki.

*wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji - www.augustow.policja.gov.pl