Bezpieczne Ferie z KRUS, PIP i Strażą Graniczną - Aktualności - KPP Augustów

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Bezpieczne Ferie z KRUS, PIP i Strażą Graniczną

Data publikacji 02.02.2015

Policjanci, funkcjonariusze Straży Granicznej, Przedstawiciele Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i Państwowej Inspekcji Pracy odwiedzili dzieci w Gminnym Ośrodku Kultury Żarnowie. Spotkanie odbyło się w ramach wspólnych działań „Bezpieczne Ferie”.

W minionym tygodniu augustowscy policjanci wspólnie z przedstawicielami Placówki Straży Granicznej w Augustowie, Państwowej Inspekcji Pracy i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego spotkali się z dziećmi korzystającymi z zajęć zorganizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Żarnowie. Spotkanie odbyło się w ramach działań „Bezpieczne Ferie”. Podczas wizyty funkcjonariusze Straży Granicznej rozmawiali z dziećmi o zasadach zachowania się w strefie nadgranicznej oraz przestrzegali przed przypadkowym wejściem na pas drogi granicznej podczas wycieczek do lasu. Policjanci przypomnieli podstawowe zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym, mówili o zagrożeniach wynikających z wchodzenia na zamarznięte zbiorniki wodne oraz radzili jak unikać zagrożeń mogących wystąpić podczas zimowych zabaw. Przedstawicielki KRUS i PIP rozmawiały z dziećmi o zasadach bezpieczeństwa podczas pomocy rodzicom przy pracach w gospodarstwie oraz wręczyły im materiały profilaktyczne, które będą mogły samodzielnie pokolorować. Dużą atrakcją cieszył się pokaz tresury psa służbowego, przygotowany przez policjantów oraz pobieranie odcisków palców przez funkcjonariuszki Straży Granicznej.

*wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji - www.augustow.policja.gov.pl