Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw - Aktualności - KPP Augustów

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw

Data publikacji 17.02.2012

22 lutego przypada Międzynarodowy Dzień Ofiar Przestępstw, ustanowiony w państwach członkowskich Rady Europy i Unii Europejskiej w 1988r. Od 20 lutego uruchomione zostanie specjalnie stworzone na ten cel forum dyskusyjne na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.

Świadkowie oraz osoby pokrzywdzone przestępstwem każdego dnia mają możliwość uzyskania pomocy - informacji o swoich prawach, obowiązkach, procedurach i etapach postępowania prawnego oraz instytucjach pomocowych. Jest ona udzielana przez jednostki Policji, prokuratury, sądy ale także inne instytucje pomocowe – pomoc społeczną, komisje rozwiązywania problemów alkoholowych, organizacje pozarządowe.

W ramach Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw, w Komendzie Powiatowej Policji w dniach 20 -25 lutego zostanie uruchomiony punkt konsultacyjny. Interesanci będą przyjmowani w pokoju pokoju nr 216. Dyżur będzie pełniony przez Naczelnika Wydziału Kryminalnego asp. Roberta Charko, w godz. 7.30 – 15.30.

   *wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji - www.augustow.policja.gov.pl