Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw - Aktualności - KPP Augustów

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw

Data publikacji 20.02.2015

W dniach od 23, do 28 lutego 2015 roku w Polsce będzie obchodzony „Tydzień Pomocy Ofiarom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. Zainteresowani będą mogli skorzystać z bezpłatnych porad w utworzonych punktach konsultacyjnych.

W tym roku „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” odbywać się będzie w dniach od 23 lutego do 28 lutego. W organizację obchodów aktywnie włączyły się: Prokuratura Generalna, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Komenda Główna Policji, Krajowa Rada Kuratorów, Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Rada Radców Prawnych, Krajowa Rada Komornicza, Krajowa Rada Notarialna oraz Komenda Główna Straży Granicznej.

W czasie trwania tygodnia osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły skorzystać  z bezpłatnych porad i informacji udzielanych przez prawników, psychologów oraz przedstawicieli w/w instytucji. Lista Ośrodków i adresy znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości: www.ms.gov.pl oraz na stronie www.pokrzywdzeni.gov.pl

W ramach Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw, w Komendzie Powiatowej Policji w Augustowie przy ulicy Brzostowskiego 6, w dniach od 23 do 28 lutego zostanie uruchomiony punkt konsultacyjny. Interesanci będą przyjmowani w pokoju nr 201, lub 215. Dyżur będzie pełniony przez Naczelnika Wydziału Kryminalnego KPP w Augustowie oraz jego zastępcę, w godz. 7.30 – 15.30.

 *wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji - www.augustow.policja.gov.pl