Policyjne zabezpieczenie sezonu letniego w Augustowie - Aktualności - KPP Augustów

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Policyjne zabezpieczenie sezonu letniego w Augustowie

Data publikacji 22.07.2015

W czasie wakacji zdecydowanie częściej dochodzi do interwencji wobec osób nietrzeźwych i zakłócających porządek publiczny. Od początku lipca augustowscy mundurowi wspierani przez funkcjonariuszy z Białegostoku ukarali 140 osób za spożywanie alkoholu w miejscu do tego nieprzeznaczonym. Osoby dopuszczające się wybryków chuligańskich muszą liczyć się ze zdecydowaną reakcją na zdarzenie ze strony stróżów prawa.

Jak co roku sezon letni jest okresem wytężonej pracy augustowskich policjantów. Już tradycyjnie w zabezpieczeniu porządku i bezpieczeństwa na terenie powiatu augustowskiego pomagają mundurowi z Oddziałów Prewencji Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku. Nad bezpieczeństwem i porządkiem na akwenach czuwają policjanci na policyjnych łodziach motorowych. Statystyki pokazują, że mundurowi w okresie lata podejmują ponad 30 interwencji na dobę. Zdecydowana większość policyjnych działań podejmowana jest wobec osób nietrzeźwych, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny, bądź wywołują zgorszenie w miejscu publicznym. Osoby znajdujące się w odmiennym stanie świadomości niejednokrotnie stwarzają zagrożenie dla otoczenia, bądź samych siebie. Wówczas policyjny patrol musi być zaangażowany do przetransportowania nietrzeźwego do izby wytrzeźwień. Z posiadanego doświadczenia wynika, że osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu dokonują przestępstw, bądź stają się ich ofiarami. Policyjne interwencje podejmowane są również wobec nietrzeźwych osób niepełnoletnich, które po „spotkaniu” z policjantami są przekazywane rodzicom. O każdej interwencji wobec nietrzeźwego nieletniego funkcjonariusze mają obowiązek powiadomić Sąd Rodzinny. Od początku lipca policjanci nałożyli blisko 150 mandatów oraz sporządzili 70 wniosków o ukaranie do sądu za wykroczenia o charakterze porządkowym, bądź chuligańskim. Spośród ujawnionych 220 wykroczeń porządkowych 140 dotyczyło spożywania alkoholu w miejscu do tego nieprzeznaczonym. Do policyjnych interwencji bardzo często dochodzi w rejonie miejsc dystrybucji alkoholu. Osoby które swoim zachowaniem dają powód do podjęcia interwencji policyjnej muszą liczyć się ze zdecydowaną reakcją na zaistniałe zdarzenie oraz brakiem tolerancji na chuligańskie wybryki ze strony interweniujących policjantów. Warto zaznaczyć, że Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi między innymi daje możliwości do cofnięcia zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Przesłankami do tego typu działań mogą być między innymi powtarzające się zakłócenia porządku publicznego w miejscu obrotu, bądź sprzedaż alkoholu osobom niepełnoletnim. W celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom i turystom odwiedzającym Augustów, w uzasadnionych przypadkach policjanci będą występować z wnioskiem o cofnięcie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

* wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji – www.augustow.policja.gov.pl