Zmiany w strukturze Komendy Powiatowej Policji w Augustowie - Aktualności - KPP Augustów

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Zmiany w strukturze Komendy Powiatowej Policji w Augustowie

Data publikacji 28.07.2015

Z dniem 1 sierpnia 2015 roku zostaną wprowadzone zmiany w strukturze augustowskiej jednostki Policji. Zmiany będą dotyczyły reorganizacji pracy Posterunku Policji w Bargłowie Kościelnym.

Wraz za ciągłymi zmianami występującymi na mapie zagrożeń powiatu augustowskiego musi podążać struktura organizacyjna jednostki Policji, która powinna się do nich dostosowywać. Zmiany muszą również podążać za priorytetami stawianymi przez Polską Policję. Mając na względzie tę ewolucję, z dniem 1 sierpnia 2015 roku zdecydowano o reorganizacji pracy w Posterunku Policji w Bargłowie Kościelnym. Tego typu przedsięwzięcie kadrowe będzie służyło lepszemu wykorzystaniu funkcjonariuszy. Przede wszystkim należy zaznaczyć, że reorganizacja nie oznacza faktu pozbawienia mieszkańców gminy obsługi ze strony Policji. Na terenie gminy, będzie funkcjonował punkt przyjęć interesantów, w którego skład będą wchodzili funkcjonariusze z dotychczasowej obsady posterunku, znający doskonale problemy mieszkańców. Nowa struktura jednostki przewiduje do obsługi mieszkańców gminy dwóch dzielnicowych, gdzie dotychczas teren gminy obsługiwany był przez jednego funkcjonariusza. „Wciągnięcie” funkcjonariuszy Posterunku Policji w Bargłowie Kościelnym, w struktury Komendy Powiatowej Policji w Augustowie, może skutkować sytuacją, że w zależności od występujących zagrożeń Policjanci pracujący w punkcie przyjęć interesantów będą wspomagani przez funkcjonariuszy poszczególnych wydziałów Komendy Powiatowej Policji w Augustowie. Podobne rozwiązania funkcjonują na terenie gminy Nowinka i Płaska od 2000 roku, a na terenie gminy Sztabin od 2013 roku. Powyższe zmiany organizacyjne nie przyczyniły się do wzrostu przestępczości.

* wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji – http://www.augustow.policja.gov.pl/