Debata społeczna poświęcona bezpieczeństwu w ruchu drogowym - Aktualności - KPP Augustów

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Debata społeczna poświęcona bezpieczeństwu w ruchu drogowym

Data publikacji 18.11.2015

Wczoraj w Miejskim Domu Kultury w Augustowie odbyła się debata społeczna dotycząca bezpieczeństwa w ruchu drogowym zorganizowana przez augustowską Policję.

Debata społeczna to jedna z form komunikowania się ze społeczeństwem w sprawach dotyczących bezpieczeństwa. W spotkaniu z policjantami wzięli udział mieszkańcy powiatu zainteresowani problematyką bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz przedstawiciele władz samorządowych. W pierwszej części spotkania policjanci przedstawili i omówili wnioski z poprzedniej debaty, która była poświęcona zapewnieniu bezpieczeństwa podczas sezonu turystycznego. Następnie funkcjonariusze przedstawili analizę bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie powiatu augustowskiego oraz przypomnieli o bezpieczeństwie pieszego uczestnika ruchu drogowego. Trwająca pora roku, wcześnie zapadający zmierzch oraz niesprzyjające warunki atmosferyczne powodują, że właśnie ta grupa uczestników ruchu drogowego należy do najbardziej zagrożonej udziałem w zdarzeniach drogowych. Mając na względzie bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego funkcjonariusze przypomnieli zgromadzonym o nowelizacji ustawy prawo o ruchu drogowym. Zgodnie z obowiązującymi przepisami od 31 sierpnia 2014 każdy pieszy poruszający się poza terenem zabudowanym, po zmierzchu ma obowiązek posiadania elementów odblaskowych umieszczonych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu drogowego. Zgromadzeni chętnie brali udział w dyskusji i zgłaszali swoje spostrzeżenia oraz uwagi mogące się przyczynić do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie miasta i powiatu. Wszystkie postulaty zostały zaprotokołowane i zostaną poddane wnikliwej analizie.

*wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji - www.augustow.policja.gov.pl