Bezpieczne Ferie w Netcie - Aktualności - KPP Augustów

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Bezpieczne Ferie w Netcie

Data publikacji 15.01.2016

Policjanci Komendy Powiatowej Policji w Augustowie w ramach realizacji programu profilaktycznego „Bezpieczne ferie” odwiedzają uczniów szkół podstawowych. Podczas spotkań funkcjonariusze rozmawiają z dziećmi na temat bezpiecznego wypoczynku w okresie ferii zimowych.

Wczoraj augustowscy policjanci, w ramach działań profilaktycznych „Bezpieczne Ferie” spotkali się z uczniami Szkoły Podstawowej w Netcie Pierwszej. W czasie prelekcji mundurowi rozmawiali z dziećmi o bezpieczeństwie podczas zabaw zimowych oraz radzili jak unikać niebezpiecznych sytuacji. Policjanci przypomnieli również zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz mówili o obowiązku używania elementów odblaskowych przez pieszych. Doskonałą pomocą w zajęciach okazała się „magiczna tuba”, dzięki której dzieci same mogły zauważyć różnice pomiędzy osobą wyposażoną w elementy odblaskowe i bez nich. Tuba pozwala spojrzeć oczami kierowcy na użytkowników dróg poruszających się po drodze po zmierzchu i uzmysłowić znaczenie oraz konieczność używania odblasków.

*wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji - www.augustow.policja.gov.pl