Prace nad mapą bezpieczeństwa i porządku publicznego - Aktualności - KPP Augustów

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Prace nad mapą bezpieczeństwa i porządku publicznego

Data publikacji 16.01.2016

W najbliższy poniedziałek (18.01.2016 roku) o godzinie 11:00, w Komendzie Miejskiej Policji w Suwałkach odbędzie się spotkanie poświęcone, zapowiedzianej przez MSWiA, budowie „Mapy bezpieczeństwa i porządku publicznego” i aktywnego włączenia w ten proces lokalnych społeczności, przedstawicieli samorządów, organizacji pozarządowych oraz mediów. W spotkaniu wezmą udział: Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Jarosław Zieliński, Wojewoda Podlaski, przedstawiciele samorządów, kadra kierownicza Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, komendanci miejscy i powiatowi Policji województwa podlaskiego wraz z podległymi naczelnikami wydziałów oraz przedstawiciele Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej.

Mająca powstać w oparciu o dane Policji i informacje zebrane w ramach współpracy z lokalnymi społecznościami „mapa” określi skalę i rodzaj zagrożeń występujących na objętym nią terenie. Na jej podstawie łatwiej będzie zidentyfikować niebezpieczeństwa, a następnie zaplanować racjonalne działania w miejscach, gdzie okaże się to uzasadnione.

Merytoryczna część spotkania poprzedzona zostanie uroczystym wręczeniem nagród Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wyróżniającym się funkcjonariuszom Policji i Straży Granicznej.