Nie Bądźmy Obojętni - Aktualności - KPP Augustów

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nie Bądźmy Obojętni

Data publikacji 20.01.2016

Augustowscy policjanci realizują zadania określone w programie profilaktycznym „Nie Bądźmy Obojętni”. W ramach działań mundurowi odwiedzają osoby narażone na wychłodzenie organizmu oraz kontrolują miejsca, gdzie mogą przebywać osoby bezdomne.

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Augustowie codziennie realizują zadania wynikające z programu „Nie bądźmy obojętni”. Przedsięwzięcie ma na celu pomoc osobom zagrożonym wychłodzeniem organizmu. Szczególnie narażona grupą są osoby bezdomne, samotnie zamieszkujące, schorowane, bądź będące w trudnej sytuacji życiowej. W trosce o takie osoby funkcjonariusze kontrolują miejsca ich przebywania oraz sprawdzają, jakiego rodzaju pomoc jest im potrzebna. W miniony poniedziałek dzielnicowi odwiedzali osoby żyjące w trudnych warunkach i sprawdzali czy mają one zapewnione podstawowe potrzeby, a przede wszystkim opał. Odwiedzani otrzymywali od mundurowych apteczki medyczne ufundowane przez Centrum Zarządzania Kryzysowego PUW oraz wykazy miejsc placówek pomocowych funkcjonujących na terenie województwa podlaskiego, a także materiały informacyjne o numerach alarmowych.

Augustowscy policjanci apelują do mieszkańców powiatu o reakcję w przypadku ujawnienia osób, których zdrowie, lub życie jest zagrożone z powodu wychłodzenia. Tego typu przypadki należy zgłaszać do ośrodków pomocy społecznej, do Policji pod numer 997 lub 112 bądź pogotowie ratunkowe pod numer 999.

Jeden telefon może uratować czyjeś życie.

*wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji - www.augustow.policja.gov.pl