Zgłoś autokar do kontroli - Aktualności - KPP Augustów

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Zgłoś autokar do kontroli

Data publikacji 22.01.2016

Przed wyjazdem autobusem na zimowy wypoczynek, poproś o skontrolowanie pojazdu i jego kierowcy przez policjantów.

Augustowscy policjanci prowadzą kontrolę autobusów przewożących dzieci i młodzież. W trosce o bezpieczeństwo kierujących i pasażerów mundurowi zwracają uwagę na podstawowe elementy, mające wpływ na bezpieczeństwo podróżnych. Mundurowi głównie koncentrują się na sprawdzeniu stanu technicznego, obowiązkowego wyposażenia pojazdów, ich oznakowaniu oraz stanie trzeźwości kierujących. Policjanci kontrolują także wymagane dokumenty uprawniające do kierowania i używania pojazdu oraz zgodność wykonywania przewozu z wymaganiami określonymi w ustawie o transporcie drogowym i o czasie pracy kierowców.

Każdy organizator wyjazdu może wcześniej, przed wyjazdem poprosić funkcjonariuszy o sprawdzenie stanu technicznego pojazdu oraz trzeźwości kierowcy. Dzięki temu, rodzice będą mieli większą pewność, że najmłodsi podróżują sprawnym autokarem. Przed wyjazdem możemy skontrolować stan autokaru, korzystając ze strony www.bezpiecznyautobus.gov.pl. E-usługa pozwala w łatwy sposób potwierdzić przygotowanie autobusu do jazdy. 

Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Augustowie zachęcają do zgłaszania kontroli autobusów,  w godz. 7.30 – 15.30 do Sekretariatu Wydziału Ruchu Drogowego, pod nr tel. 87 564-10-55, lub do Dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Augustowie pod nr tel. 87 564-10-12. Kontrole przeprowadzane są na parkingu przy jednostce Policji od strony ul. Sucharskiego.             W celu zapewnienia właściwej obsługi prosimy zgłaszać autobus co najmniej jeden dzień przed wyjazdem. W zgłoszeniu należy podać godzinę, o której autobus będzie podstawiony, jego numer rejestracyjny, cel podróży oraz nazwę organizatora wycieczki.

Pamiętajmy – jeżeli mamy podejrzenia, co do kierowcy (bełkotliwa mowa, wyczuwalna woń alkoholu) lub stanu technicznego pojazdu (popękane szyby, łyse opony, wycieki płynów eksploatacyjnych itp.) natychmiast wezwijmy Policję.

Podstawowe warunki techniczne, jakie powinien spełniać autokar podczas przewozu dzieci:

- każdy pojazd musi posiadać aktualne badania techniczne, które w przypadku autobusu, przeprowadza się przed upływem roku od dnia pierwszej rejestracji, a następnie - co 6 miesięcy; 

- autobus powinien posiadać wyjścia awaryjne, do których dostęp nie powinien być niczym utrudniony;

- autobus powinien być wyposażony w dwie gaśnice, z których jedna powinna być umieszczona możliwie blisko kierowcy, zaś druga - wewnątrz autobusu, w miejscu łatwo dostępnym w razie potrzeby jej użycia;

- autobus powinien być wyposażony w apteczkę doraźnej pomocy; 

- autobus przewożący zorganizowaną grupę dzieci lub młodzieży w wieku do 18 lat powinien być oznaczony z przodu i z tyłu kwadratowymi tablicami barwy żółtej z symbolem dzieci barwy czarnej, w warunkach niedostatecznej widoczności tablice powinny być oświetlone chyba, że są wykonane z materiału odblaskowego.

Jeżeli spotykamy się z sytuacją, w której to kierowca, przewoźnik nie chce zgodzić się na kontrolę Policji (szantażuje, straszy, że nie będzie tak długo czekał na Policję, że zrezygnuje z wycieczki itp…) to znak, że coś jest nie w porządku. Miejmy na uwadze, że bezpieczeństwo naszych pociech jest najważniejsze i warto czasami poczekać godzinę dłużej na przyjazd Policji by sprawdzić przed podróżą autokar i samego kierującego.

Ponadto:

- przejścia w autokarze powinny być wolne, co umożliwia w razie ewakuacji szybkie opuszczenie pojazdu (wszystkie bagaże należy ulokować na półkach lub bagażniku);

- w przejściach autobusu nie mogą znajdować się dodatkowe miejsca siedzące, a w czasie jazdy dzieci nie mogą spacerować po autobusie, stawać na siedzeniach, między siedzeniami, czy wychylać się przez okna;

- jeżeli autobus wyposażony jest w pasy bezpieczeństwa – dzieci muszą mieć je zapięte.

Ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa podróżnych ma przestrzeganie przepisów o czasie pracy kierowcy. W trakcie jazdy należy organizować kilkunastominutowe przerwy na odpoczynek. Postoje te powinny być wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych. tj. na oznakowanych parkingach. W przypadku wycieczek wielogodzinnych przerwy należy organizować częściej, a przynajmniej raz zarządzić dłuższą przerwę - około jednej godziny na posiłek. Pamiętajmy, by po każdej takiej przerwie sprawdzić stan liczebny dzieci. Opiekunowie wycieczki są współodpowiedzialni za bezpieczeństwo przewożonych dzieci. 

W sytuacji, gdy kierujący autokarem łamie elementarne zasady bezpieczeństwa (przekracza dozwoloną prędkość, wyprzedza na trzeciego, rozmawia przez telefon komórkowy nie bądźmy biernym obserwatorem jego poczynań – zdecydowanie zwróćmy mu uwagę, poinformujmy Policję.

Dojeżdżając do miejsca naszej podróży należy odpowiednio wcześniej o fakcie tym poinformować dzieci. Opiekunowie powinni zadbać, aby dzieci nie wybiegały spoza autokaru i po zakończeniu podróży w bezpieczny sposób poruszały się już jako piesi.

źródło informacji – www.podlaska.policja.gov.pl