Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Prace nad mapą bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie augustowskim

Data publikacji 29.01.2016

W dniu 4 lutego 2016 roku o godzinie 16:00, w Miejskim Domu Kultury w Augustowie odbędzie się spotkanie poświęcone, zapowiedzianej przez MSWiA, budowie „Mapy zagrożeń bezpieczeństwa” i aktywnego włączenia w ten proces lokalnych społeczności, przedstawicieli samorządów, organizacji pozarządowych oraz mediów.

Komendant Powiatowy Policji w Augustowie serdecznie zaprasza przedstawicieli samorządów, instytucji oraz mieszkańców naszego powiatu do udziału w konsultacjach.

Spotkanie odbędzie się 4 lutego 2016 roku, o godz. 16.00 w Miejskim Domu Kultury, przy ul. Rynek Zygmunta Augusta 9 w Augustowie.

Mająca powstać w oparciu o dane Policji i informacje zebrane w ramach współpracy z lokalnymi społecznościami „mapa” określi skalę i rodzaj zagrożeń występujących na objętym nią terenie. Na jej podstawie łatwiej będzie zidentyfikować niebezpieczeństwa, a następnie zaplanować racjonalne działania w miejscach, gdzie okaże się to uzasadnione.

Kolejnym etapem budowy „Mapy zagrożeń bezpieczeństwa” będą spotkania, które odbędą się kolejno we wszystkich gminach powiatu augustowskiego.

*wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji - www.augustow.policja.gov.pl