Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw - Aktualności - KPP Augustów

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw

Data publikacji 19.02.2016

W dniach od 22, do 27 lutego 2016 roku w Polsce będzie obchodzony „Tydzień Pomocy Ofiarom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. Zainteresowani będą mogli skorzystać z bezpłatnych porad w utworzonych punktach konsultacyjnych.

W tym roku „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” odbywać się będzie w dniach od 22 lutego do 27 lutego. W organizację obchodów – poza Ministerstwem Sprawiedliwości - aktywnie włączyły się: Prokuratura Generalna, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Komenda Główna Policji, Krajowa Rada Kuratorów, Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Rada Radców Prawnych, Krajowa Rada Notarialna, Komenda Główna Straży Granicznej i Krajowa Rada Komornicza. W obchody Tygodnia Pomocy włączyła się w tym roku Naczelna Izba Lekarska.

W czasie trwania tygodnia osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły skorzystać z bezpłatnych porad i informacji udzielanych przez prawników, psychologów oraz przedstawicieli w/w instytucji. Więcej informacji (kliknij tutaj).


W ramach Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw, w Komendzie Powiatowej Policji w Augustowie przy ulicy Brzostowskiego 6, w dniach od 22 do 27 lutego zostanie uruchomiony punkt konsultacyjny. Interesanci będą przyjmowani w pokoju nr 201, lub 215. Dyżur będzie pełniony przez Naczelnika Wydziału Kryminalnego KPP w Augustowie oraz jego zastępcę, w godz. 7.30 – 15.30.

Zainteresowani mogą również zgłaszać się do Prokuratury Rejonowej w Augustowie przy ul. 3 – go Maja 43, gdzie od poniedziałku, do piątku w godz. 8.00-15.00, będą mogli zasięgnąć informacji o przysługujących im uprawnieniach od dyżurujących prokuratorów.

 *wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji - www.augustow.policja.gov.pl