Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy - Aktualności - KPP Augustów

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy

Data publikacji 25.02.2016

Augustowscy policjanci doskonalili swoje umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Szkolenie prowadził policjant posiadający wykształcenie z dziedziny Ratownictwa Medycznego, wspólnie z druhem OSP Nowinka.

Wczoraj w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego augustowscy policjanci wzięli udział w szkoleniu z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Szkolenie przygotował i przeprowadził jeden z funkcjonariuszy posiadający wykształcenie wyższe z zakresu Ratownictwa Medycznego. Policjant, wspólnie z druhem z OSP Nowinka omówił sposoby udzielania pomocy oraz przekazał podstawowe elementy wiedzy i umiejętności praktycznych, w najczęściej spotykanych stanach zagrożenia życia. Kolejnym etapem szkolenia były praktyczne ćwiczenia prowadzenia resuscytacji krążeniowo – oddechowej z wykorzystaniem fantoma.

*wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji - www.augustow.policja.gov.pl