Inauguracja Nowego Roku Szkolnego 2016/2017 - Aktualności - KPP Augustów

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Inauguracja Nowego Roku Szkolnego 2016/2017

Rozpoczął się nowy rok szkoły 2016/2017, a wraz z nim się ogólnopolskie działania „Bezpieczna droga do szkoły”. Na terenie powiatu augustowskiego w inauguracji nowego roku szkolnego wzięli udział augustowscy policjanci.

Równolegle z rozpoczęciem nowego roku szkolnego policjanci rozpoczęli ogólnopolskie działania pod nazwą „Bezpieczna droga do szkoły”. Na ich realizację składa się wiele przedsięwzięć podejmowanych przez augustowskich policjantów.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, już w ostatnich tygodniach sierpnia policjanci  z Wydziału Ruchu Drogowego sprawdzali poprawność oznakowania w rejonach szkół, a w przypadku ujawnionych nieprawidłowości stosowali wystąpienia do zarządców dróg. Mundurowi z augustowskiej drogówki kontrolowali także stan techniczny autobusów, którymi dzieci będą dowożone do szkół.

Oprócz zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa na drogach dzielnicowi zadbali o bezpieczeństwo dzieci w szkołach.  W tym celu mundurowi brali udział w posiedzeniach rad pedagogicznych, gdzie poruszali tematykę związaną z bezpieczeństwem uczniów, oraz omawiali algorytmy postepowania dyrekcji szkoły, w przypadku stwierdzenia popełnienia czynu karalnego na terenie placówki oświatowej.

Dziś nad bezpieczeństwem uczniów zmierzających na rozpoczęcie roku szkolnego, w rejonach szkół oraz na ruchliwych skrzyżowaniach w Augustowie i na terenie powiatu czuwali funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego. Mundurowi wzięli także udział w inauguracji roku szkolnego w szkołach miejskich i powiatowych, gdzie odczytali, Apel Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji skierowany do rodziców, uczniów oraz grona pedagogicznego.

* wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji – www.augustow.policja.gov.pl