Spotkanie z uczniami ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Augustowie - Aktualności - KPP Augustów

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie z uczniami ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Augustowie

W ramach realizacji programu „Bezpieczna Droga do Szkoły” augustowscy policjanci spotkali się z uczniami Szkoły Podstawowej nr 6 w Augustowie.

W ramach działań „Bezpieczna Droga do Szkoły” augustowscy policjanci spotkali się dziś z uczniami ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Augustowie. Funkcjonariusze rozmawiali z dziećmi o podstawowych zasadach bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz radzili jak unikać innych niebezpieczeństw, na które narażeni są uczniowie pokonujący codzienną drogę do szkoły i domu. Policjanci szczególną uwagę zwrócili na obowiązek noszenia przez pieszych elementów odblaskowych podczas poruszania się poza terenem zabudowanym po zmierzchu oraz zachęcali najmłodszych do używania ich również w terenie zabudowanym.

*wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji - www.augustow.policja.gov.pl