Spotkanie na przejściu dla pieszych - Aktualności - KPP Augustów

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie na przejściu dla pieszych

Augustowscy policjanci spotkali się z dziećmi z Zespołu Szkół Społecznych w Augustowie. Mundurowi rozmawiali z najmłodszymi o bezpieczeństwie w ruchu drogowym.

Dziś augustowscy policjanci spotkali się z uczniami Zespołu Szkół Społecznych w Augustowie. Spotkanie odbyło się na jednym z przejść dla pieszych w mieście. W pierwszej kolejności funkcjonariusze omówili podstawowe zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Mundurowi mówili jak ważne jest dbanie o własne bezpieczeństwo podczas uczestnictwa w ruchu drogowym oraz radzili w jaki sposób unikać niebezpiecznych sytuacji. Kolejnym elementem były zajęcia praktyczne. Uczniowie pod opieką funkcjonariuszy i opiekunów prezentowali w praktyce poznane elementy wykorzystywane podczas przechodzenia przez przejście dla pieszych. W czasie zajęć mundurowi przypominali także o obowiązku używania przez pieszych elementów odblaskowych podczas poruszania się poza terenem zabudowanym, po zmierzchu oraz zachęcali do używania ich także w terenie zabudowanym.

*wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji - www.augustow.policja.gov.pl