Szósty Europejski Dzień przeciwko Handlowi Ludźmi - Aktualności - KPP Augustów

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Szósty Europejski Dzień przeciwko Handlowi Ludźmi

Data publikacji 12.10.2012

W dniach 15-17 października 2012 r. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie odbędą się obchody Szóstego Europejskiego Dnia przeciwko Handlowi Ludźmi. Ich kluczowym punktem będzie debata poświęcona zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości handlu ludźmi, a także pomocy ofiarom tego typu przestępstw.

Uczestnicy Szóstego Europejskiego Dnia przeciwko Handlowi Ludźmi będą mogli wymienić poglądy na temat zwalczania handlu ludźmi i zapobiegania mu oraz wzmocnienia współpracy między instytucjami i innymi podmiotami zajmującymi się zwalczaniem tego procederu. Kluczowym punktem spotkania będzie debata „Międzynarodowe aspekty zapobiegania i zwalczania przestępczości handlu ludźmi oraz świadczenia pomocy ofiarom tego typu przestępstw”.

Udział w debacie wezmą oficerowie łącznikowi Policji, przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Prokuratury Generalnej, Komendy Głównej Policji, komend wojewódzkich Policji, funkcjonariusze Straży Granicznej, przedstawiciele organizacji pozarządowych (Fundacji ITAKA i Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji - IOM), a także słuchacze i studenci Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz przedstawiciele kół naukowych.

Debacie towarzyszyć będą warsztaty, współprowadzone przez przedstawicieli Policji oraz oficerów łącznikowych zaangażowanych w walkę przeciwko handlowi ludźmi.

Europejski Dzień przeciwko Handlowi Ludźmi organizowany jest przez Centralne Biuro Śledcze i Instytut Badań nad Przestępczością Kryminalną i Terroryzmem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie w ramach Krajowego Planu Działań przeciwko Handlowi Ludźmi na lata 2011-2012

***

Z okazji Szóstego Europejskiego Dnia przeciwko Handlowi Ludźmi w dniach 16-18 października w warszawskim kinie MURANÓW odbędzie się 18/18 Międzynarodowy Festiwal Filmów o Handlu Ludźmi - wydarzenie, które w zamierzeniu łączy w sobie społeczne i edukacyjne wartości skupione wokół tematu walki z handlem ludźmi i artystyczną formę filmowego wyrazu. W konkursie zostanie zaprezentowanych 18 filmów dokumentalnych i fabularnych, dotykających tematu handlu ludźmi w różnych jego aspektach i przejawach. Pokazom filmów towarzyszyć będą spotkania z twórcami, panele dyskusyjne oraz targi informacyjne.

Bilety na wydarzenia festiwalowe są bezpłatne.

Więcej na: 18na18.pl

Źródło KGP