Akcja ZNICZ w Augustowie - Aktualności - KPP Augustów

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Akcja ZNICZ w Augustowie

Augustowscy policjanci w ramach akcji „Znicz 2016” kontynuują akcję edukacyjno – profilaktyczną pod nazwą „Odblaski? Biorę w ciemno”. Pełniący służbę w rejonach nekropolii funkcjonariusze informują o obowiązku używania elementów odblaskowych oraz o konsekwencjach wynikających z ich braku.

Od minionego piątku na terenie całego kraju trwa akcja ZNICZ 2016. Jak co roku mundurowi spodziewają się wzmożonego ruchu pieszych oraz pojazdów w okolicach cmentarzy na terenie miasta i powiatu. Już tradycyjnie nad bezpieczeństwem uczestników ruchu, na głównych ciągach komunikacyjnych czuwają policjanci w oznakowanych i nieoznakowanych radiowozach oraz wyposażonych w ręczne mierniki prędkości. W rejonach nekropolii natomiast, służba jest pełniona w patrolach pieszych zarówno przez policjantów w umundurowaniu służbowym oraz w ubiorze cywilnym. Dodatkowo funkcjonariusze zajmujący się profilaktyką prowadzą działania podczas których przekazują bieżące informacje o utrudnieniach w ruchu, objazdach oraz możliwościach zaparkowania pojazdu. W trakcie swoich działań mundurowi rozdają także materiały profilaktyczne z zawartymi ostrzeżeniami i poradami. Dodatkowym elementem działań profilaktycznych podczas tegorocznej Akcji ZNICZ są działania edukacyjno – profilaktyczne, pod nazwą „Odblaski? – Biorę w Ciemno”. Przedsięwzięcie ukierunkowane jest na poprawę bezpieczeństwa pieszego uczestnika ruchu drogowego. Mundurowi przypominają o obowiązku używania elementów odblaskowych podczas poruszania się poza terenem zabudowanym po zmierzchu oraz informują społeczeństwo o konsekwencjach wynikających z braku odblasków.

* wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji – http://www.augustow.policja.gov.pl