Egzamin na kartę motorowerową - Aktualności - KPP Augustów

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Egzamin na kartę motorowerową

Data publikacji 19.11.2012

Augustowscy policjanci uczestniczyli w praktycznej części egzaminu na kartę motorowerową. O uprawnienia do kierowania ubiegali się uczniowie Gimnazjum Zespołu Szkół Samorządowych w Sztabinie.

Dziś w Zespole Szkół Samorządowych w Sztabinie odbyła się praktyczna część egzaminu na kartę motorowerową. Do sprawdzianu umiejętności z jazdy przystąpiło ponad 20 gimnazjalistów, którzy zdawali pod okiem policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Augustowie. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu był pozytywnie zaliczony sprawdzian z zakresu wiedzy teoretycznej przygotowany i przeprowadzony wcześniej przez nauczycieli. Spośród zdających wszystkie osoby ukończyły egzamin pomyślnie. Część praktyczną egzaminu policjanci zakończyli wygłoszeniem prelekcji z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

* wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji – http://www.augustow.policja.gov.pl