Działania Niechronieni uczestnicy ruchu w Augustowie - Aktualności - KPP Augustów

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Działania Niechronieni uczestnicy ruchu w Augustowie

Data publikacji 21.12.2016

Augustowscy policjanci kontynuują działania mające na celu ograniczenie liczby zdarzeń drogowych z udziałem niechronionych uczestników ruchu drogowego. Mundurowi przypominają o obowiązku posiadania elementów odblaskowych przez pieszych, przyglądają się kierowcom łamiącym przepisy wobec pieszych oraz kontrolują jednoślady.

Policjanci augustowskiej drogówki cyklicznie prowadzą działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego. Mundurowi w porze wieczorowo – nocnej patrolują drogi poza terenem zabudowanym po których mogą poruszać się piesi bez wymaganych elementów odblaskowych. W przypadku napotkania pieszego bez wymaganych przepisami elementów odblaskowych, mundurowi nakładają mandaty za ich brak oraz przypominają o obowiązku używania odblasków. Podczas działań mundurowi poświęcają także uwagę należącym do grupy niechronionych uczestników ruchu drogowego osobom, poruszającym się jednośladami, którzy mimo niesprzyjającej aury poruszają się po drogach. Policjanci poddają kontroli motorowery i rowery, sprawdzają trzeźwość kierujących, wymagane dokumenty, stan techniczny pojazdów, a w przypadku rowerów wymagane przepisami obowiązkowe wyposażenie. 

*wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji - www.augustow.policja.gov.pl