„Dzień odblasków” w Augustowie - Aktualności - KPP Augustów

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

„Dzień odblasków” w Augustowie

Dziś na terenie całego kraju przeprowadzony został „Dzień Odblasków”. Do udziału w obchodach włączyli się również augustowscy policjanci.

Augustowscy policjanci włączyli się w ogólnopolską akcję profilaktyczną „Dzień odblasków”. Funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego, na ulicy 29 – go Listopada w Augustowie prowadzili działania skierowane do pieszych i do kierowców. Celem przedsięwzięcia było zachęcanie jak największej liczby niechronionych uczestników ruchu drogowego do korzystania z elementów odblaskowych, nie tylko poza obszarem zabudowanym, ale także w mieście. Podczas działań funkcjonariusze promowali także pozytywne zachowania w relacjach kierowca/pieszy i przypominali kierowcom o obowiązującym w terenie zabudowanym ograniczeniu prędkości do 50km/h. „Dzień Odblasków” promowany był przez znanego rysownika i satyryka Henryka Sawkę, którego rysunki wraz z hasłem „załóż odblaski, świeć przykładem” w ramach działań były wręczane zarówno pieszym, jak i kierowcom.

Idea przedsięwzięcia wywodzi się z Norwegii, gdzie „Dzień Odblasków” organizowany jest co roku. Do akcji przyłączają się norwescy celebryci, którzy rozdają odblaski na ulicach miast.  Na przestrzeni lat przedsięwzięcie zyskało wielkie uznanie i bardzo dużą popularność, a w tym roku dotarło do Polski.

Ogólnopolski „Dzień Odblasków”  jest organizowany w ramach projektu „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie krajowym w 2016 roku.

*wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji - www.augustow.policja.gov.pl