Szkolenie z zakresu ratownictwa lodowego w Augustowie - Aktualności - KPP Augustów

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Szkolenie z zakresu ratownictwa lodowego w Augustowie

Augustowscy policjanci, pod okiem strażaków, doskonalili swoje umiejętności z zakresu ratownictwa lodowego. Szkolenie obserwowały dzieci korzystające z zajęć w ramach projektu „Ferie zimowe, bezpieczne, zdrowe i sportowe”

Dzisiaj na zamarzniętym akwenie rzeki Netta przy ul. Łabędziej w Augustowie odbyło się szkolenie z zakresu ratownictwa lodowego. W przedsięwzięciu udział wzięli policjanci pełniący służbę patrolową oraz dzielnicowi. Podczas zajęć prowadzonych przez st. kpt. Romana Roszkowskiego z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie, policjanci brali udział w pozorowanych akcjach ratowniczych, podczas których doskonalili taktykę prowadzenia działań ratowniczych oraz sprawną współpracę z innymi służbami. Mundurowi ćwiczyli sposoby ratowania osób tonących przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu ratowniczego, oraz przy użyciu znajdujących się „w zasięgu ręki” innych pomocnych przedmiotów. Prowadzący zajęcia szczególną uwagę zwracali na umiejętne poruszanie się po lodzie o różnej grubości, asekuracji ratującego i bezpiecznej ewakuacji ratowanego. Szkolenie policjantów stało się doskonałą okazją do przeprowadzenia spotkania profilaktycznego dla dzieci z Zespołu Szkół Samorządowych w Augustowie, biorących udział w projekcie „Ferie zimowe, bezpieczne, zdrowe i sportowe”. Najmłodsi z zaciekawieniem oglądali sposoby ratowania osób oraz wysłuchali prelekcji o bezpieczeństwie.   

*wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji - www.augustow.policja.gov.pl