O bezpieczeństwie w Osiedlowym Domu Kultury w Augustowie - Aktualności - KPP Augustów

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

O bezpieczeństwie w Osiedlowym Domu Kultury w Augustowie

Data publikacji 31.01.2017

W ramach działań „Bezpieczne Ferie” augustowscy policjanci spotkali się z dziećmi korzystającymi z oferty na FERIE 2017, przygotowanej przez Osiedlowy Dom Kultury w Augustowie.

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Augustowie, skorzystali z zaproszenia spotkania się z dziećmi korzystającymi z zajęć przygotowanych przez Osiedlowy Dom Kultury w Augustowie. W czasie prelekcji mundurowi rozmawiali z małymi słuchaczami o bezpieczeństwie podczas zabaw zimowych oraz radzili jak unikać niebezpiecznych sytuacji. Policjanci przypomnieli zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz mówili o obowiązku używania elementów odblaskowych przez pieszych podczas poruszania się poza terenem zabudowanym po zmierzchu. Mundurowi zachęcali również do używania elementów odblaskowych w terenie zabudowanym.

*wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji - www.augustow.policja.gov.pl