Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Debata społeczna - „POROZMAWIAJMY O BEZPIECZEŃSTWIE – MOŻESZ MIEĆ NA NIE WPŁYW” w powiecie augustowskim

Data publikacji 20.04.2017

„Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ” - to tytuł cyklu debat społecznych, które będą organizowane w 2017 roku przez jednostki Policji w ramach zacieśniania współpracy ze społecznością lokalną. Dziś policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Augustowie zorganizowali tego typu spotkanie w Miejskim Domu Kultury w Augustowie.

Policjanci z  Komendy Powiatowej Policji w Augustowie zorganizowali dziś debatę społeczną pod hasłem: „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”. Debata miała na celu określenie, w jaki sposób augustowska Policja oraz podmioty funkcjonujące w środowisku lokalnym powinny współdziałać z mieszkańcami w zakresie stosownej reakcji, ograniczania oraz przeciwdziałania zagrożeniom zgłaszanym przez społeczeństwo poprzez Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa. W dzisiejszym spotkaniu udział wzięli Burmistrz Miasta Augustów Pan Wojciech Walulik oraz vice Starosta augustowski Pani Katarzyna Sturgulewska, komendanci służb mundurowych współpracujących z augustowską Policją w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu oraz mieszkańcy miasta. Podczas spotkania mundurowi zaprezentowali Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa, zasady jej funkcjonowania oraz efekty, jakie udało się osiągnąć przy jej pomocy. W dalszej części zostały przedstawione informacje na temat szeroko rozumianej działalności profilaktycznej prowadzonej przez funkcjonariuszy, zarówno ukierunkowanych na zwiększanie poczucia bezpieczeństwa obywateli jak i kształtowanie wśród nich świadomych postaw i zachowań, które  w realny sposób przyczyniają się do zmniejszenia zjawisk społecznie niepożądanych. Podczas spotkania przedstawiono także wizerunki dzielnicowych, omówiono ich podstawowe obowiązki oraz zadania zawarte w programie „Dzielnicowy bliżej nas”, a także zachęcano do kontaktowania się z nimi poprzez mobilną aplikację „Moja komenda”. Głównym punktem tego niecodziennego spotkania była dyskusja, w której uczestnicy zgłaszali swoje propozycje, formułowali  wnioski oraz podsumowywali dotychczasową współpracę dla bezpieczeństwa na terenie powiatu augustowskiego.

* wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji – www.augustow.policja.gov.pl