Przedwakacyjne spotkania z uczniami i kadrą pedagogiczną - Aktualności - KPP Augustów

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Przedwakacyjne spotkania z uczniami i kadrą pedagogiczną

Data publikacji 21.06.2017

Augustowscy policjanci spotykają się z uczniami oraz kadra pedagogiczną szkół. Mundurowi rozmawiają o bezpieczeństwie.

W ramach działań „Bezpieczne Wakacje”, augustowscy dzielnicowi oraz funkcjonariusze realizujący zadania w zakresie profilaktyki społecznej spotykają się z uczniami szkół oraz kadrą pedagogiczną. W trakcie spotkań, policjanci poruszają tematykę związaną z zagrożeniami na jakie narażeni są młodzi ludzie podczas letniego wypoczynku oraz  mówią o sposobach unikania ich. W swoich wystąpieniach funkcjonariusze poruszają kwestie związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym, mówią o negatywnych następstwach zażywania środków odurzających, a także apelują o zachowanie zasad bezpieczeństwa w czasie wypoczynku nad wodą, przedstawiając przy tym założenia ogólnopolskiej kampanii MSWiA „Kręci mnie bezpieczeństwo…nad wodą”. Mając na względzie zapewnienie bezpieczeństwa i porządku w obrębie placówek szkolnych w czasie wakacji, dzielnicowi spotykają się z kadrą pedagogiczną placówek oświatowych. W czasie spotkań dzielnicowi przekazują kierownictwu szkół informacje o sposobach właściwego zabezpieczenia obiektu oraz ustalają sposoby informowania Policji w przypadku wystąpienia ewentualnego zagrożenia.

* wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji – http://www.augustow.policja.gov.pl