Komunikat dla posiadaczy broni - Aktualności - KPP Augustów

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Komunikat dla posiadaczy broni

Data publikacji 31.03.2011

Ważny komunikat dla osób posiadających broń palną na nabój scalony wytworzoną przed 1850 rokiem lub jej replikę.

Zgodnie z art. 5 ustawy z dn. 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy o broni i amunicji …, która obowiązuje od dnia 10 marca 2011 roku informujemy, iż osoby posiadające, w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, broń palną na nabój scalony wytworzoną przed 1850 rokiem lub replikę tej broni, w terminie roku od dnia wejścia w życie tej ustawy, mogą wystąpić do właściwego organu Policji o wydanie pozwolenia na broń do celów kolekcjonerskich (bądź przekazać ją do zniszczenia lub pozbawić cech użytkowych).

Dalsze jej posiadanie bez wymaganego pozwolenia grozi odpowiedzialnością karną z art. 263 § 2 kodeksu karnego (kto bez wymaganego pozwolenia posiada broń palną lub amunicję podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8) lub postępowaniem w sprawie o wykroczenie z art. 51 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji - Dz.U. z 2004r. nr 52 poz. 525, nr 38 poz. 195 z 2011 r. oraz nr 51 poz. 263 z 2011r.; (karze aresztu albo grzywny podlega, kto nie dopełnia obowiązku rejestracji broni albo obowiązku zdania broni i amunicji do depozytu).

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości bądź potrzeby uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Wydziałem Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku pod numerami telefonów 85 670 36 44,  85 670 36 44,  85 670 23 17,  85 670 23 17,

*źródło: www.podlaska.policja.gov.pl