Działania Bezpieczna Woda 2017 w Augustowie - Aktualności - KPP Augustów

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Działania Bezpieczna Woda 2017 w Augustowie

Data publikacji 25.07.2017

W miniony weekend augustowscy policjanci przy współpracy z ratownikami Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego przeprowadzili wzmożone działania pn. „Bezpieczna woda 2017”. Przedsięwzięcie miało na celu zapewnienie bezpieczeństwa na wodach i terenach przywodnych w wakacyjny weekend.

W miniony weekend na augustowskich akwenach i terenach przywodnych przeprowadzono działania „Bezpieczna woda 2017”. W przedsięwzięciu wzięli udział augustowscy policjanci oraz ratownicy Augustowskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Działania między innymi polegały na patrolowaniu obszarów wodnych i terenów bezpośrednio do nich przyległych, egzekwowaniu przestrzegania przepisów prawnych w zakresie bezpieczeństwa osób, reagowaniu na osoby kąpiące się w miejscach niebezpiecznych oraz kontroli sterników jednostek pływających, pod kątem posiadania wymaganych uprawnień oraz stanu trzeźwości. Jednym z elementów działań było także zorganizowanie stoisk profilaktycznych, w ramach których promowano zasady bezpiecznego wypoczynku nad wodą. Akcja profilaktyczna polegała na kolportażu materiałów profilaktycznych „Kręci mnie bezpieczeństwo ..nad wodą” objętych honorowym patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Mariusza Błaszczaka. W czasie działań mundurowi promowali również aplikację „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa” oraz „Moja Komenda”. W stoisku profilaktycznym zainteresowani mogli zasięgnąć niezbędnych informacji w zakresie rekrutacji do Policji, a najmłodszych zachęcano do wzięcia udziału w konkursie Zostań Dzielnicowym Frankiem.

* wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji – http://www.augustow.policja.gov.pl