Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw - Aktualności - KPP Augustów

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw

Data publikacji 16.02.2018

W dniach od 19 do 25 lutego 2018 roku, w Polsce będzie obchodzony „Tydzień Pomocy Ofiarom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. Zainteresowani będą mogli skorzystać z bezpłatnych porad w utworzonych punktach konsultacyjnych.

W tym roku „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” odbywać się będzie w dniach od 19 lutego do 25 lutego. W ramach przedsięwzięcia, w Komendzie Powiatowej Policji w Augustowie przy ulicy Brzostowskiego 6, w dniach od 19 do 25 lutego zostanie uruchomiony punkt konsultacyjny. Interesanci będą przyjmowani w pokoju nr 201, lub 215. Dyżur będzie pełniony przez Naczelnika Wydziału Kryminalnego KPP w Augustowie oraz jego zastępcę, w godz. 7.30 – 15.30.

Zainteresowani mogą również zgłaszać się do Prokuratury Rejonowej w Augustowie przy ul. 3 – go Maja 43, gdzie od poniedziałku, do piątku w godz. 8.00-15.00, będą mogli zasięgnąć informacji o przysługujących im uprawnieniach od dyżurujących prokuratorów. Osoby zainteresowane, zachęcamy również do uzyskania dalszego wsparcia, od podmiotów, które w 2018 roku świadczą pomoc materialną i niematerialną finansowana z Funduszu Sprawiedliwości. Lista organizacji (kliknij tutaj)

 *wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji - www.augustow.policja.gov.pl