Kontrola miejsc wykorzystywanych do kąpieli w Augustowie - Aktualności - KPP Augustów

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Kontrola miejsc wykorzystywanych do kąpieli w Augustowie

Data publikacji 19.07.2011

Kontrola miejsc wykorzystywanych do kąpieli w Augustowie Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do Ustawy Prawo Wodne oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia, dotychczasowe augustowskie kąpieliska zmieniły nazwę na „Miejsca wykorzystywane do kąpieli”. Augustowscy policjanci wspólnie z komisją sprawdzają ich stan oraz kontrolują ratowników WOPR.

W Augustowie trwa coroczna kontrola miejsc wykorzystywanych do kąpieli. Komisja składająca się z przedstawicieli Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej oraz pracownika Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej sprawdza, czy miejsca przeznaczone do kąpieli, są zorganizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Kontrolujący sprawdzają ich stan, sprzęt ratowniczy, wyposażenie oraz dokumenty jakie powinien posiadać ratownik WOPR. Do tej pory podczas prac komisja nie stwierdziła rażących zaniedbań.

*wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji – www.augustow.policja.gov.pl