Policjanci spotkali się z uczniami Zespołu Szkół Specjalnych - Aktualności - KPP Augustów

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Policjanci spotkali się z uczniami Zespołu Szkół Specjalnych

Augustowscy policjanci spotkali się z uczniami Zespołu Szkół Specjalnych. Mundurowi rozmawiali o odpowiedzialnym korzystaniu z Internetu oraz o bezpieczeństwie w życiu codziennym.

Augustowscy policjanci spotkali się z uczniami Zespołu Szkół Specjalnych w Augustowie. Podczas wizyty mundurowi rozmawiali o korzyściach jakie płyną z korzystania z Internetu, ale także przestrzegali uczniów przed zagrożeniami, na jakie są narażone osoby poruszające się po „sieci”. Mundurowi wyjaśniali, czym jest cyberprzemoc i kradzież danych, uczulali na niebezpieczne kontakty oraz szkodliwe treści. Z przeprowadzonej prelekcji słuchacze dowiedzieli się między innymi jak unikać zagrożeń związanych z nieodpowiedzialnym korzystaniem z Internetu oraz jakie zachowania w sieci zagrożone są odpowiedzialnością prawną. W trakcie spotkania mundurowi przypomnieli także podstawowe zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym, przypomnieli o obowiązku używania elementów odblaskowych poza terenem zabudowanym, po zmierzchu oraz apelowali o używanie odblasków na niedoświetlonych rogach w mieście.  

*wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji - www.augustow.policja.gov.pl