Debata społeczna poświęcona zabezpieczeniu sezonu letniego w Augustowie - Aktualności - KPP Augustów

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Debata społeczna poświęcona zabezpieczeniu sezonu letniego w Augustowie

Data publikacji 27.06.2018

W Miejskim Domu Kultury w Augustowie odbyła się debata społeczna dotycząca zabezpieczenia sezonu turystycznego zorganizowana przez augustowską Policję.

Debata społeczna to jedna z form komunikowania się ze społeczeństwem w sprawach dotyczących bezpieczeństwa. W spotkaniu z policjantami wzięli udział mieszkańcy powiatu zainteresowani problematyką oraz przedstawiciele władz samorządowych, instytucji i podmiotów współpracujących z Policją na rzecz poprawy bezpieczeństwa. Podczas spotkania funkcjonariusze przestawili charakterystykę zagrożeń występujących na terenie miasta w czasie sezonu turystycznego opierając o analizę zdarzeń zaistniałych w minionym sezonie letnim. Zgromadzeni chętnie brali udział w dyskusji i zgłaszali swoje spostrzeżenia oraz uwagi mogące się przyczynić do poprawy bezpieczeństwa zarówno mieszkańców, jak też wypoczywających. Wszystkie postulaty zostały zaprotokołowane i zostaną poddane wnikliwej analizie. Niektóre z nich znajdą odzwierciedlenie w planowaniu służby.

* wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji – www.augustow.policja.gov.pl