Szkolenie policjantów z ratownictwa wodnego - Aktualności - KPP Augustów

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Szkolenie policjantów z ratownictwa wodnego

Data publikacji 17.10.2011

Ponad 40 policjantów szkoliło się w Augustowie i Rajgrodzie z zakresu udzielania pomocy tonącym, jak też wykorzystania sprzętu ratownictwa wodnego w warunkach prowadzenia akcji ratowniczych. Umiejętności ratowania tonących są niezbędne w codziennej służbie.

W ubiegłą środę nad jeziorem Rajgrodzkim w ośrodku szkolenia WOPR „TAMA” w ramach doskonalenia zawodowego Policji funkcjonariusze z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku przeprowadzili szkolenie dla policjantów wykonujących zadania służbowe na wodach i terenach przywodnych. Ćwiczenia przeprowadzone były z wykorzystaniem sprzętu ratownictwa wodnego będącego na wyposażeniu radiowozów. Celem zajęć było podniesienie skuteczności i bezpieczeństwa działań podejmowanych w trakcie służby czy w sytuacjach zagrożenia utonięciem a także nauka wykorzystania innych rzeczy do ratowania osób, np.liny. Uczestnicy ćwiczyli techniki rzucania kół ratunkowych, rzutek, lin asekuracyjnych, a także sposobów sprawnego zakładania kamizelek ratunkowych. Policjanci doskonalili również umiejętności udzielania pomocy przedmedycznej, w tym resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Podobne szkolenie miało miejsce 6-7 października w Augustowie. Terminy i miejsca szkoleń nie są przypadkowe. Zajęcia przeprowadzone były w bardzo niekorzystnych warunkach atmosferycznych, co dodatkowo utrudniło realizację zadań, aczkolwiek dostarczyło dużo doświadczeń w podejmowaniu działań w warunkach ekstremalnych. Mundurowi zdobyte na szkoleniu umiejętności będą przekazywać pozostałym policjantom ze swoich jednostek, tak, żeby każdy z nich wiedział jak się zachować podczas interwencji na wodzie i w jaki sposób ratować osobę tonącą.

Statystyki policyjne wskazują, że w sezonie wakacyjnym na terenie województwa podlaskiego utonęło 15 osób, nie odnotowano wypadków utonięć nieletnich. Najmłodsza osoba miała 21 lat a najstarsza 83 lata. W przedziałach wiekowych najwięcej osób utonęło w wieku 51-71 lat. Największy wzrost utonięć nastąpił w czwartym i dziewiątym tygodniu wakacji. Odnośnie zdarzeń na poszczególnych akwenach tak jak w kraju najwięcej utonięć odnotowano na rzekach, jeziorach oraz innych zbiornikach głównie w stawach prywatnych. W dwóch przypadkach do wypadku utonięcia doszło w wyniku wywrócenia się jednostki pływającej, pozostałe przypadki to lekceważenie podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas przebywania nad wodą oraz nieostrożność w czasie dokonywania amatorskiego połowu ryb. W okresie wakacyjnym 2011 roku policjanci przeprowadzili 7 akcji ratowniczych na wodzie udzielając pomocy dla 16 osób. Zdarzenia te to głównie wywrotki sprzętów pływających w czasie trudnych warunków żeglugowych. W celu poprawy bezpieczeństwa na wodach były prowadzone działania profilaktyczne głównie skierowane do dzieci i młodzieży, tematami, których były „Bezpieczne zachowania nad wodą” oraz praktyczna nauka stosowania sprzętu asekuracyjnego.

* wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji – www.augustow.policja.gov.pl