By ferie były bezpieczne - Aktualności - KPP Augustów

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

By ferie były bezpieczne

Data publikacji 23.01.2019

Policjanci z Posterunku Policji w Lipsku wspólnie z funkcjonariuszami Straży Granicznej w Lipsku spotkali się z dziećmi korzystającymi z zajęć w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Lispku. Mundurowi rozmawiali z dziećmi na temat bezpiecznego spędzania wolnego czasu w okresie ferii zimowych oraz przeprowadzili turniej wiedzy.

W trakcie ferii zimowych Policjanci spotykają się z dziećmi i młodzieżą korzystającą ze zorganizowanego wypoczynku na terenie powiatu augustowskiego. Jedno z takich spotkań odbyło się w Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Lipsku. Tam funkcjonariusze z Posterunku Policji, wspólnie z mundurowymi z Placówki Straży Granicznej przypomnieli młodym słuchaczom zasady bezpiecznego zachowania w trakcie zimowego wypoczynku, przestrzegali przed wchodzeniem na zamarznięte akweny, radzili jak reagować w sytuacjach zagrożenia i do kogo zwrócić się o pomoc. Podczas zajęć, funkcjonariusze przeprowadzili również turniej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa. Obecne na spotkaniu dzieci musiały się wykazać znajomością podstawowych zasad bezpieczeństwa związanych z zimowym wypoczynkiem, reagowaniem na sytuacje zagrożenia, znajomością podstawowych zasad udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej, a także znajomością podstawowych zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

*wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji - www.augustow.policja.gov.pl