Bezpieczny rowerzysta, to świadomy rowerzysta - Aktualności - KPP Augustów

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Bezpieczny rowerzysta, to świadomy rowerzysta

Data publikacji 27.05.2019

Sezon rowerowy w powiecie augustowskim w pełni otwarty. Sprzyjająca pogoda zachęca zarówno mieszkańców, jak i turystów do wycieczek jednośladami. Niestety dochodzi w tym czasie do wielu niebezpiecznych zdarzeń drogowych z udziałem rowerzystów. Augustowscy policjanci apelują zatem o ostrożność!

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Augustowie przypominają, że każdy rowerzysta powinien mieć świadomość, że może być niezauważony na drodze przez innego uczestnika ruchu drogowego. Kierowca jednośladu powinien zachować ostrożność i korzystać z roweru zgodnie z przepisami. Bezpieczny rowerzysta- to świadomy rowerzysta. Policjanci przypominają o podstawowym wyposażeniu roweru i zasadach poruszania się nim, wszystko po to, aby poprawić bezpieczeństwo i ograniczyć zdarzenia drogowe z udziałem rowerzystów.

Dobrze dobrany i wyposażony rower to podstawa bezpiecznej i wygodnej jazdy. Musi być wyposażony w:

 • co najmniej jeden skutecznie działający hamulec,
 • sygnał dźwiękowy o nieprzeraźliwym dźwięku,
 • z przodu – co najmniej jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej,
 • z tyłu – co najmniej w jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt oraz co najmniej jedno światło pozycyjne barwy czerwonej.

Zasady:

 • kierujący rowerem jest obowiązany jechać możliwie blisko prawej krawędzi jezdni,
 • kierujący rowerem jest zobowiązany poruszać się po poboczu, chyba że nie nadaje się ono do jazdy lub ruch pojazdu utrudniałby ruch pieszych,
 • kierujący rowerem ma obowiązek korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić,
 • kierujący rowerem, korzystając z drogi dla rowerów i pieszych jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym,
 • na skrzyżowaniu i bezpośrednio przed nim kierujący rowerem może poruszać się środkowym pasem ruchu, jeśli pas ten umożliwia opuszczenie skrzyżowania w więcej niż jednym kierunku,
 • korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego rowerem jest dozwolone gdy: opiekuje się on osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem, szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h wynosi co najmniej 2 m i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów, warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni.
 • dopuszcza się jazdę rowerem po lewej stroni jezdni, gdy rowerzysta opiekuje się osobą kierującą rowerem w wieku do lat 10,
 • przewożenie dziecka w wieku do lat 7 na rowerze jest dozwolone, gdy jest ono umieszczone na dodatkowym siodełku zapewniającym bezpieczną jazdę,
 • kierujący rowerem korzystając z chodnika lub drogi dla pieszych jest obowiązany jechać powoli, zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym,
 • wyjątkowo dopuszcza się jazdę po jezdni kierującego rowerem obok innego roweru, jeśli nie utrudnia to poruszania się innym uczestnikom ruchu albo w inny sposób nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, kierujący rowerem korzystając z chodnika lub drogi dla pieszych jest obowiązany jechać powoli, zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym,
 • wyjątkowo dopuszcza się jazdę po jezdni kierującego rowerem obok innego roweru, jeśli nie utrudnia to poruszania się innym uczestnikom ruchu albo w inny sposób nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego,

Zabrania się:

 • czepiana się pojazdów bezpośrednio lub za pomocą linki,
 • jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach, jazdy po autostradzie i drodze ekspresowej.
 • kierowania pojazdem osobie w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu;
 • korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku