Kolejne wizyty policjantów na obozach harcerskich - Aktualności - KPP Augustów

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Kolejne wizyty policjantów na obozach harcerskich

Data publikacji 19.07.2019

Augustowscy policjanci kontynuują wizytowanie obozów harcerskich funkcjonujących na terenie powiatu. Działania mundurowych ukierunkowane są na zapewnienie bezpieczeństwa harcerzom w okresie bieżącego sezonu letniego.

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Augustowie odwiedzili obóz harcerski w Suchej Rzeczce. Funkcjonariusze spotkali się z komendantami obozów, z którymi omówili procedury postępowania w przypadku wystąpienia sytuacji związanych z zagrożeniami wynikającymi z nagłego załamania pogody. Mundurowi przekazali numery kontaktowe oraz ustalili zasady komunikowania się w przypadku wystąpienia zagrożenia. Podczas wizyty sprawdzili również stan bezpieczeństwa harcerzy w miejscach pobytu, drogi dojazdowe oraz inne elementy mające wpływ na bezpieczeństwo. W trakcie spotkania, mundurowi apelowali o zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas spędzania czasu nad wodą, uświadamiali o zagrożeniach wynikających z zażywania środków psychoaktywnych, promowali zawód policjanta oraz wygłosili prelekcję dotyczącą bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

  • Funkcjonariuszka rozmawia z harcerzami o bezpieczeństwie.
  • Policjantka rozmawia z młodzieżą o zasadach ewakuacji.
  • Mundurowa sprawdza z komendantem obozu warunki bezpieczeństwa.