O patoklimatach i handlu ludźmi z młodzieżą - Aktualności - KPP Augustów

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

O patoklimatach i handlu ludźmi z młodzieżą

Data publikacji 08.10.2019

Augustowska policjantka spotkała się z wychowankami Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego. Było to kolejne spotkanie w ramach kampanii „Narkotyki i dopalacze zabijają”.

Policjantka z Komendy Powiatowej Policji w Augustowie, spotkała się dzisiaj z wychowankami Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 4 w Augustowie. Podczas prelekcji mundurowa rozmawiała z młodzieżą o zagrożeniach związanych z uzależnieniami od narkotyków i dopalaczy, a także o odpowiedzialności prawnej nieletnich. W trakcie spotkania funkcjonariuszka poruszyła również kwestię związaną z zagrożeniami oraz konsekwencjami wynikającymi z niewłaściwego wykorzystania Internetu, a także omówiła problematykę handlu ludźmi. Informowała słuchaczy o zagrożeniach związanych między innymi z poszukiwaniem pracy za granicą. Mundurowa mówiła o tym, jak ustrzec się oraz gdzie szukać pomocy w sytuacjach wskazujących na to, że mamy do czynienia z tego rodzaju zjawiskiem.