Szkoda Ciebie na takie patoklimaty - Aktualności - KPP Augustów

Aktualności

Szkoda Ciebie na takie patoklimaty

Data publikacji 08.10.2019

Augustowska policjantka spotkała się z wychowankami Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego. Było to kolejne spotkanie w ramach kampanii „Narkotyki i dopalacze zabijają”.

Policjantka z Komendy Powiatowej Policji w Augustowie, spotkała się dzisiaj z wychowankami Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 4 w Augustowie. Podczas prelekcji mundurowa rozmawiała z młodzieżą o zagrożeniach związanych z uzależnieniami od narkotyków i dopalaczy, a także o odpowiedzialności prawnej nieletnich. W trakcie  spotkania funkcjonariuszka poruszyła również kwestię związaną z zagrożeniami oraz konsekwencjami wynikającymi z niewłaściwego wykorzystania Internetu. Na zakończenie przypomniała uczniom podstawowe zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym i mówiła o obowiązku używania elementów odblaskowych, podczas poruszania się poza terenem zabudowanym po zmierzchu.