Z młodzieżą o bezpieczeństwie - Aktualności - KPP Augustów

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Z młodzieżą o bezpieczeństwie

Augustowska policjantka spotkała się z uczniami Szkoły Podstawowej nr 2 w Augustowie. Funkcjonariuszka rozmawiała z młodzieżą o bezpieczeństwie, a także o odpowiedzialności prawnej nieletnich.

Dzisiaj, policjantka z Komendy Powiatowej Policji w Augustowie, spotkała się z młodzieżą Szkoły Podstawowej nr 2 w Augustowie. W trakcie spotkania funkcjonariuszka zwróciła uwagę, że Internet to nie tylko możliwość nauki i zabawy, ale również zagrożenia, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój młodego człowieka. Mundurowa wyjaśniała uczniom, czym jest cyberprzemoc oraz jak unikać zagrożeń związanych z nieodpowiedzialnym korzystaniem z Internetu. Podczas prelekcji młodzież dowiedziała się, jakie zachowania w sieci zagrożone są odpowiedzialnością prawną. Ponadto policjantka poruszyła problematykę handlu ludźmi i mówiła o tym, gdzie szukać pomocy w sytuacjach wskazujących na to, że mamy do czynienia z tego rodzaju zjawiskiem. Na zakończenie mundurowa przypomniała uczniom podstawowe zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym i mówiła o obowiązku używania elementów odblaskowych.