„Żywa lekcja historii” w augustowskiej komendzie - Aktualności - KPP Augustów

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

„Żywa lekcja historii” w augustowskiej komendzie

Data publikacji 31.10.2019

W związku z 100 rocznicą powołania do życia Policji Państwowej, w augustowskiej komendzie odbyła się „Żywa Lekcja Historii”, w której uczestniczyli uczniowie oraz policjanci. Zajęcia przeprowadzone zostały przez Grupę Rekonstrukcji Historycznej Policji Państwowej ’39.

W Komendzie Powiatowej Policji w Augustowie, wczoraj odbyła się niecodzienna lekcja historii. Uczniowie Augustowskiego Centrum Edukacyjnego oraz policjanci, mieli okazję zapoznać się z historią Policji Państwowej. Spotkanie zostało przeprowadzone przez Grupę Rekonstrukcji Historycznej Policji Państwowej ’39. Rekonstruktorzy opowiadali o dziejach Policji Państwowej okresu międzywojennego oraz historycznej rekonstrukcji z zakresu policyjnego umundurowania, uzbrojenia i wyposażenia. Zebrani goście mogli między innymi dowiedzieć się, jakie mundury nosili funkcjonariusze Policji Państwowej oraz jakim sprzętem na co dzień się posługiwali. Rekonstruktorzy opowiedzieli również o obowiązujących w tamtych czasach zasadach przyjęcia do Policji Państwowej oraz o utworzeniu Policji Kobiecej.  

Na zakończenie I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Augustowie, podinsp.Tomasz Kuprewicz, podziękował Grupie Rekonstrukcji Historycznej Policji Państwowej ’39, za przeprowadzoną lekcję historii i propagowanie wśród uczniów wiedzy na temat formacji. Komendant zwrócił się również do młodych ludzi i zachęcał ich, aby w przyszłości wstąpili w policyjne szeregi. 

  • Grupa rekonstrukcji opowiada gościom o wyposażeniu Policji Państwowej.
  • Rekonstruktor opowiada młodym ludziom o stopniach policyjnych i naramiennikach.
  • Młodzież przymierza sprzęt.
  • Rekonstruktorka nakłada na głowię ucznia hełm.
  • Komendant dziękuję grupie za przeprowadzoną prelekcję.
  • Wspólne zdjęcie policjantów i gości.