Dzielnicowy rozmawiał z młodzieżą o odpowiedzialności prawnej - Aktualności - KPP Augustów

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Dzielnicowy rozmawiał z młodzieżą o odpowiedzialności prawnej

Augustowski dzielnicowy spotkał się z uczniami Szkoły Podstawowej nr 6 w Augustowie. Funkcjonariusz rozmawiała z młodzieżą o bezpieczeństwie w sieci oraz o odpowiedzialności nieletnich w świetle prawa.

Dzielnicowy z Komendy Powiatowej Policji w Augustowie, wczoraj, spotkał się z uczniami Szkoły Podstawowej nr 6 w Augustowie. Spotkanie miało na celu uświadomienie młodym ludziom, jakie są konsekwencje prawne czynów zabronionych, czym jest demoralizacja oraz jakie aspekty jej dotyczą. Funkcjonariusz zwrócił również uwagę na negatywne zjawiska występujące wśród dorastającej młodzieży, jak palenie tytoniu, pierwsze kontakty z alkoholem i środkami odurzającymi. Na zakonczenie mundurowy przypomniał także młodym ludziom, jak bezpiecznie korzystać z internetu.