"Narkotyki i dopalacze zabijają"- spotkanie z młodzieżą - Aktualności - KPP Augustów

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

"Narkotyki i dopalacze zabijają"- spotkanie z młodzieżą

Data publikacji 16.12.2019

Augustowska policjantka spotkała się z uczniami Zespołu Szkół Technicznych w Augustowie. Mundurowa mówiła o odpowiedzialności prawnej nieletnich oraz przestrzegała młodzież przed zażywaniem narkotyków.

„Szkoda Ciebie na takie patoklimaty" to hasło kampanii skierowanej do młodych ludzi, mającej na celu zwiększenie świadomości społecznej, dotyczącej zagrożeń związanych z zażywaniem narkotyków i tzw. dopalaczy. Augustowska policjantka, w miniony piątek, spotkała się z młodzieżą w Zespole Szkół Technicznych w Augustowie. Funkcjoanriuszka omówiła prawne oraz społeczne konsekwencje uzależnienia od substancji odurzających. Młodzież mogła aktywnie uczestniczyć w dyskusji oraz obejrzeć spot filmowy. Spotkanie było też dobrą okazją do przypomnienia podstawowych zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a w szczególności obowiązku używania elementów odblaskowych podczas poruszania się poza terenem zabudowanym po zmierzchu.