Augustowscy policjanci podsumowali miniony rok pracy - Aktualności - KPP Augustów

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Augustowscy policjanci podsumowali miniony rok pracy

Data publikacji 17.01.2020

W Komendzie Powiatowej Policji w Augustowie odbyła się odprawa roczna, podsumowująca stan bezpieczeństwa na terenie powiatu augustowskiego oraz efekty pracy funkcjonariuszy w minionym roku. Podczas spotkania mundurowi określili również cele do zrealizowania w 2020 roku.

W Komendzie Powiatowej Policji w Augustowie, odbyła się dzisiaj odprawa służbowa, podsumowująca roczną pracę augustowskich policjantów. W naradzie uczestniczyli funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Augustowie, przedstawiciele samorządów i prokuratury. Komendant Powiatowy Policji w Augustowie młodszy inspektor Krzysztof Pawłowski, przywitał wszystkich przybyłych gości, następnie omówił stan bezpieczeństwa na terenie powiatu augustowskiego i efekty pracy funkcjonariuszy osiągnięte w 2019 roku. Przedstawił także priorytety i zadania, jakie stoją przed jednostką w 2020 roku. 

W 2019 roku na terenie powiatu augustowskiego ogólna liczba przestępstw stwierdzonych kształtowała się na poziomie 760, przy jednoczesnym wzroście wykrywalności do 75,9%. Wzrosła także wykrywalność przestępstw, w kategorii 7 przestępstw najbardziej uciążliwych społecznie, kształtując się na poziomie 44,7%. Natomiast wykrywalność z kategorii przestępstwa narkotykowe wyniosła 100% - wzrost o 7,1 %, w porównaniu z rokiem ubiegłym. Ponadto, policjanci zabezpieczyli blisko 95 kilogramów narkotyków.

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego zatrzymali 174 nietrzeźwych kierujących, to o 33 więcej niż przed rokiem. Odnotowywali 612 kolizji drogowych i 34 wypadki, w których zginęło 6 osób, a 31 zostało rannych. Najczęstsze przyczyny wypadków drogowych to nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu, niewłaściwe manewry oraz niedostosowanie prędkości do warunków drogowych.

Na zakończenie Komendant Powiatowy Policji w Augustowie młodszy inspektor Krzysztof Pawłowski, podziękował wszystkim instytucjom współpracującym z Policją oraz funkcjonariuszom i pracownikom Policji za duże zaangażowanie i wysiłek, jaki włożyli w pracę w 2019 roku. Podsumowując, dodał, że augustowscy policjanci będą nadal z całym poświęceniem i angażowaniem dbać o bezpieczeństwo mieszkańców powiatu augustowskiego.  

 • Naczelnik Wydziału Prewencji składa meldunek Komendantowi Powiatowemu Policji w Augustowie.
 • Komendant wita zgromadzonych gości.
 • Policjanci podczas odprawy.
 • Komendant opowiada o przestępczości wykrytej na terenie powiatu augustowskiego.
 • Komendant opowiada o przyczynach zdarzeń drogowych.
 • Policjanci podczas odprawy rocznej.
 • WSKAŹNIKI WYKRYWALNOŚCI W 7 WYBRANYCH KATEGORIACH PRZESTĘPSTW.
 • Patrole sezonowe.
 • Wypadki drogowe.
 • Ofiary zdarzeń drogowych.
 • Podsumowanie funkcjonowania KMZB.
 • KMZB- najczęstsze sygnały.