Kontrola kąpielisk w Augustowie - Aktualności - KPP Augustów

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Kontrola kąpielisk w Augustowie

Data publikacji 22.07.2010

Augustowscy policjanci wspólnie z komisją sprawdzają stan kąpielisk miejskich oraz kontrolują ratowników WOPR.

W Augustowie trwa coroczna kontrola kąpielisk. Komisja składająca się z przedstawicieli Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej oraz pracownika Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej sprawdza, czy miejsca przeznaczone do kąpieli, są zorganizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Kontrolujący sprawdzają stan kąpieliska, sprzęt ratowniczy, wyposażenie oraz dokumenty jakie powinien posiadać ratownik WOPR. Do tej pory podczas prac komisja nie stwierdziła poważniejszych zaniedbań.

 * wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji – http://www.augustow.policja.gov.pl