Bezpieczne Wakacje z Policją i Strażą Graniczną w Augustowie - Aktualności - KPP Augustów

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Bezpieczne Wakacje z Policją i Strażą Graniczną w Augustowie

Data publikacji 30.07.2010

Wczoraj koloniści odwiedzili Placówkę Straży Granicznej w Augustowie. Augustowscy policjanci wspólnie z funkcjonariuszami Straży Granicznej rozmawiali z nimi bezpieczeństwie oraz zaprezentowali wyposażenie używane w codziennej służbie.

Wczoraj dzieci wypoczywające na kolonii w Karasiewie odwiedziły Placówkę Straży Granicznej w Augustowie. W spotkaniu udział wzięli także augustowscy policjanci. W pierwszej części wizyty mundurowi przypomnieli najmłodszym o podstawowych zasadach bezpieczeństwa podczas letniego wypoczynku, powtórzyli zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także przestrzegali przed spotkaniem z osobami obcymi oraz bezpańskimi psami. Funkcjonariusze zaprezentowali sprzęt oraz pojazdy będące na wyposażeniu Policji i Straży Granicznej. Dzieci chętnie przymierzały kamizelki kuloodporne, hełmy oraz inne elementy wyposażenia używanego przez mundurowych. Następnie dzieci zwiedzały nowo wybudowaną placówkę oraz wzięły udział w turnieju strzeleckim przygotowanym przez funkcjonariuszy. Najlepsi strzelcy otrzymali pamiątkowe dyplomy.

 * wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji – http://www.augustow.policja.gov.pl