16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze Względu na Płeć - Aktualności - KPP Augustów

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze Względu na Płeć

Data publikacji 25.11.2010

Dziś jest Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet. Otwiera on kampanię „16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze Względu na Płeć”, w której realizację włączyli się także augustowscy policjanci.

25 listopada jest Międzynarodowym Dniem Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet. Jednocześnie otwiera on także międzynarodową kampanię „16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze Względu na Płeć” organizowaną przez Centrum Na Rzecz Globalnego Przywództwa Kobiet, w którą włączyli się także podlascy policjanci. Kończy się ona 10 grudnia, czyli w Międzynarodowym Dniu Praw Człowieka. Nie jest to data przypadkowa, gdyż podkreśla związek między przemocą wobec kobiet, a naruszaniem praw człowieka. Celem kampanii jest przede wszystkim budowanie świadomości, że przemoc ze względu na płeć stanowi pogwałcenie praw człowieka. Ponadto ma ona wzmocnić lokalne struktury przeciwdziałające przemocy wobec kobiet, budowanie powiązań pomiędzy lokalnymi i międzynarodowymi inicjatywami na rzecz powstrzymywania przemocy wobec kobiet, wzmacnianie solidarności kobiet na całym świecie oraz pomóc w wyegzekwowaniu wywiązywania się władz z deklaracji powstrzymywania przemocy wobec kobiet.


* wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji – http://www.augustow.policja.gov.pl